01. júna 2020

Klientske centrum na MsÚ v Žiline bude pracovať v bežnom režime

Úradné hodiny v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1) sa od pondelka 1. júna vracajú do bežného režimu. Všetky poskytované služby budú k dispozícii v pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 8.00 do 16.00 hod. Od 11.30 do 12.00 hod. bude každý deň sanitárna prestávka, počas ktorej sa bude uskutočňovať dezinfekcia a upratovanie priestorov a centrum bude pre verejnosť uzatvorené. Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu prosíme o používanie osobných ochranných prostriedkov. Ohlasovňa pobytu Žilina (evidencia obyvateľov) a Matričný úrad v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B v Žiline budú otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 10.00 do 16.00 hod.