03. júna 2020

Počas júna bude na území Žiliny prebiehať zber objemného komunálneho odpadu

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. júna do 20. júna 2020 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú postupne rozmiestnené na jednotlivé stojiská podľa harmonogramu, ktorý nájdete na webovej stránke mesta v sekcii Občan/triedime odpad/. Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých lokalitách je dočasné, občanov preto žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť. Predíde sa tak poškodeniu majetku a vzniku kolíznych situácií.