Závodského-nebezpečná križovatka (Závodského x Hôrecká)

Zodpovednosť za riešenie: Žilinský samosprávny kraj

V riešení
meno
Katarína Randová 05. novembra 2020

Opakovane sa obraciam na mesto i Vas, p.starosta,som majitelkoi rod.domu na ul.J.Zavodskeho 465 a neustale sa tam riešia dopravne nehody,ktore nam zasahuju do sukromneho majetku a su nebezpečne. Mam maleho syna a bojim sa tam s nim byť. Riešil sa plot,čo nam zdemolovali na jar pri dopr.nehode, dnes dalšia nehoda( viď.foto)
Už je toho naozaj dosť. Treba riešiť tùto situaciu, lebo bude neskoro keď sa stane vàžna udalosť a usmrtì niekto niekoho z rodiny. To už bude ale NESKORO.
Ďakujem za odpoveď a riešenie.
Bc Randovà Katarìna

29. november 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
29. november 2020

Katarína Randová

Ďakujem, dùfam,že sa to pohne dopredu
30. november 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Dobrý deň, uvedená križovatka, nie je v správe mesta. Spadá pod správu ŽSK.
30. november 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Žilinský samosprávny kraj
16. december 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Žilinský samosprávny kraj
28. február 2021

Katarína Randová

Veľká okružná-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Opakovane sa obraciam na mesto so sťažnosťami na dopravnù situaciu na križovatke v Zavodì, na Zavodskeho+smer Hôrecka-Žitnà. Je tam opakovane problem,vysoka nehodovosť, nepomohli ani značky na spomalenie rychlosti,ani kamera sledovania preťaženosti. Vlastnìm dom na rohu križovatky J.Zavodskeho 69 a opakpvane dochadza k poškodzovaniu našho sukr.majetku,ktorý poškodzuju vozidla,ktore tam nabùrajù pri autonehodach,pre ktorè často riešime potom poistnè udalosti s policiou. Naposledy tam 4.11.2020 došlo k dopr.nehode, pri ktorej bola o naš dom vozidlami prikvačena mladà chodkyña, ktorej havarovane vozidlà spôsobili ťažke zranenie s trvalymi nasledkami, dlhodobou rekonvalescenciou, nakolko tam nie sù ani CHODNÌKY PORIADNE,ANI ZNAČENIE,ANI SPOMALOVAČE!!! Riešte to konečne!
28. február 2021

Roman Šimo

Na ostatnom zastupiteľstve sa spomínala aj križovatka pri "Fackarni". Je v správe ŽSK a mesto nemá priamy dosah na riešenie. Údajne ŽSK upustilo od rekonštrukcie. Je však myslím požiadavka, aby primátor pomohol a "tlačil" v tejto veci i na županku.
01. marec 2021

Katarína Randová

Však aj tam som pìsala, nejako sa to nehýbe a je to tam naozaj opakovane nebezpečnè
14. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Vážená pani Randová,

Situáciou ohľadne križovatky ciest III/2099, III/2100 a miestnej komunikácie v mestskej časti Závodie sa zaoberáme už niekoľko rokov a v danej veci sme realizovali nasledovné kroky na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:

- vodorovné i zvislé dopravné značenie bolo doplnené a upravené v roku 2019 za účelom zvýšenia bezpečnosti a vyhovuje všetkým normám a vyhláškam.
- na predmetnej križovatke pribudlo nové vodorovné dopravné značenie (VDZ), posun stredovej čiary smerom k Bánovej, aby vozidlá smerujúce od mesta smerom na Hôrky neboli limitované vozidlami odbočujúcimi od mesta smerom do Bánovej, pribudli opticko – psychologické brzdy, ktoré v smere od Hôrok na ceste III/2099 výrazne upozornia vodiča na blížiacu sa križovatku,
- zníženie rýchlosti na 30 km/h na ceste III/2099 – Hôrecká cesta, Žilina – Závodie, osadením trvalého zvislého dopravného značenia
- osadenie zrkadiel v križovatke, z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov v križovatke. Výhľadu bránia rodinné domy, ktoré sú v tesnej blízkosti cesty a križovatky.
V danej veci sme oslovili aj Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Žilina, ktoré eviduje dopravnú nehodovosť v križovatke ciest č. III/2099, č. III/2100, Žitná a Hôrecká cesta.
k dátumu
celkový počet DN
Počet usmrtených
Počet ťažko zranených
Počet ľahko zranených
Rok 2018
2
0
1
2
Rok 2019
1
0
0
2
Rok 2020
3
0
1
2
do 28.02.2021
0
0
0
0

Riešenia danej križovatky treba rozdeliť nasledovne:
1 - úprava križovatky so zásahom do majetkových pomerov, a to vybudovaním okružnej križovatky (OK) . V takomto prípade OK musí, v zmysle platných technických predpisov, najmä TP 04/2004 „Projektovanie okružných križovatiek na cestných“, TP 01/2006 „Výpočet kapacít pozemných komunikácií a ich zariadení a miestnych komunikáciách“ a STN noriem, mať priemer min. 25 metrov a polomery napojenia križovatkových vetiev min. 12 metrov.
Takéto technické parametre nie je možné splniť bez zásahu do majetkových pomerov okolitých pozemkov a budov, ktoré by si vyžiadalo:
- sanáciu všetkých rodinných domov, nachádzajúcich sa v križovatke, v počte 3 ks
- sanáciu časti parkoviska COOP Jednota
- prekládku trolejového vedenia
Vybudovaním OK by sa tiež spomalili jednotlivé vetvy križovatky, čo by mohlo mať za následok tvorbu kongescií – kolón na vyťaženej križovatkovej vetve - smer Hôrecká cesta – Závodie (Ul. Závodského). OK rovnako nevyhovuje kĺbovým trolejbusom, z dôvodu polomeru otočenia, tie by tam jazdiť nemohli.

V prípade, že by sa v tomto mieste vybudovala nenormová OK, ktorá by bola napr. vysunutá v mieste parkoviska COOP Jednota, vznikali by ešte väčšie dopravné problémy a kolízie ako doteraz, najmä v smere Hôrecká cesta – Bánová (Ul. oslobodenia).
V septembri 2018 bola spracovaná „štúdia“ Zvýšenie bezpečnosti križovatky, ktorá nenormové riešenie okružnej križovatky v žiadnom prípade neodporúča.

2 - úprava križovatky bez zásahu do majetkových pomerov
- Zjednosmernenie miestnej komunikácie „Ulica Žitná“
- Úprava dopravného značenia

Tieto riešenia si vyžadujú zmenu organizácie dopravy a spoluprácu Úradu ŽSK, mesta Žilina, Okresného riaditeľstva policajného zboru SR a Okresného úradu Žilina ako cestného správneho orgánu.

Na základe vyššie uvedeného sú stavebné úpravy križovatky nereálne, ŽSK preto presadzuje ako vhodné riešenie úpravu dopravného značenia, ktoré si vyžaduje odsúhlasenie všetkými kompetentnými orgánmi, t. j. mesto Žilina, OR PZ SR ODI Žilina a Okresný úrad Žilina. ŽSK už túto križovatku riešilo niekoľkokrát, kompetentné orgány a dotknuté subjekty sa však na jej riešení nevedeli dohodnúť. ŽSK opätovne obnoví stretnutia k jej riešeniu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania