Rosinská cesta-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve (pri SOŠD)

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Roman Šimo 09. novembra 2021

Odpadky medzi priestorom Dopravnej akadémie a chodníkom pri hlavnej ceste. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale vyzerá to asi na pôvod od študentov.

Zodpovednosť hlavne možno ŽSK a Strednej dopravnej školy.

09. november 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Žilinský samosprávny kraj
09. november 2021

Matúš 👍

V týchto miestach často stoja študenti a zrejme sú aj pôvodcovia odpadu, ale zrejme sa im to nedá dokázať. Pozemok je mestský KN-C 5818/10 a odpad možno bude musieť riešiť vlastník pozemku - Mesto. A ak nie je známy pôvodca, podľa zákona o odpadoch zodpovednosť za odpad prechádza na Mesto tak či tak.
09. november 2021

Roman Šimo

Pozrel som a máte Matúš pravdu. Tento pás zelene patrí mestu. Samozrejme sa len domnievam, že od koho odpad pochádza. Istá zodpovednosť ale spadá určite pod školu, aby usmernila svojich študentov.
09. november 2021

Roman Šimo

Pozemky sa ale prekrývajú.
11. november 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

dovoľujem si vyjadriť sa k upozorneniu na odpadky a neporiadok vo verejnom priestranstve na ulici Rosinská cesta , okolie školy SOŠD, Žilina.

Sme si vedomí, že občasný neporiadok a odpadky môžu spôsobovať študenti
našej školy a z tohto dôvodu zamestnanci údržby v priebehu pracovnej doby
kontrolujú okolie a verejné priestranstvo a následne ho aj čistia.

Žiaci ubytovní na školskom internáte mávajú v odpoludňajších hodinách pracovné brigády s výchovnými pracovníkmi.

V čase edukačného procesu máme situáciu pod kontrolou, ale v odpoludňajších hodinách, počas víkendov a voľných dní, nie je v našich možnostiach zabezpečiť pracovníkov a dozor na údržbu a čistenie verejného priestranstva.

Študenti sú poučení a vedení k udržiavaniu čistoty a poriadku. Ak sa výchovní pracovníci stretnú s vandalstvom, upozorňujú rodičov... Do budúceho obdobia sa budeme snažiť, aby sa takéto sťažnosti neopakovali.

Ďakujeme Vám za oznámenie, akceptujeme Vaše pripomienky a budeme sa snažiť o nápravu.

S úctou
Ing. Vítová Mária, PhD.,MBA, riaditeľka školy
Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2
11. november 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Žilina
11. november 2021

Roman Šimo

Ďakujem za vyjadrenie školy a snahu problém riešiť. Na druhej strane si aj ja uvedomujem, že v súčasnosti je oveľa ťažšie ako v minulosti, deťom a mládeži dávať usmernenia k ochrane a udržiavaniu verejného priestoru.
29. november 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ktorý sme poslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania