Železničná-spomaľovač-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Zuzana 16. mája 2022

V ranných a poobedných hodinách je zvýšená premávka na Železničnej ulici v Budatíne, z dôvodu školskej dochádzky žiakov, ktorí navštevujú školu o ulicu vyššie - Slovenských dobrovoľníkov. Po vysadení žiakov pri škole, všetky autá pokračujú ďalej a spojovacou ulicou sa napájajú na Železničnú ulicu, ktorá potom slúži ako hlavný ťah do mesta. Na Železničnej ulici nie je chodník pre chodcov je teda ohrozená bezpečnosť chodcov, keď je premávka v plnom prúde, nedá sa vyparkovať auto z dvora, a aj v poobedných hodinách prechádzajúce autá nedodržiavajú povolenú rýchlosť. Žiadame teda o spomaľovače - retardéry, ako sú aj na ulici Slovenských dobrovoľníkov, aby sa premávka spomalila a zvýšila sa aj bezpečnosť na tejto ulici a o označenie ulice značkou Obytná zóna a obmedzenie povolenej rýchlosti.

25. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V danej veci bola vykonaná obhliadka lokality spoločne s Okresným dopravným inšpektorátom vo veci osadenia spomaľovacieho prahu. Uvedený podnet sme zaevidovali do poradia a bude riešený v závislosti od finančných prostriedkov vyčlenených na opravu a údržbu dopravného značenia. V súvislosti s nedodržiavaním povolenej rýchlosti na danej ulici odporúčame občanom, aby sa v takýchto situáciách obrátili na hliadky mestskej, prípadne štátnej polície, pod ktorých kompetenciu spadá kontrola a dodržiavanie cestných predpisov. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania