Juraja Fándlyho-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

Vyriešený
meno
Henrieta 19. februára 2019

Po oprave bytového domu č.14 ostala po stavebnom stroji v decembri 2018 zničená trávnatá plocha medzi domami v dezolátnom stave.prosím o zabezpečenie nápravy, tým,kto to spôsobil.

21. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V spolupráci s odborom stavebným sme zistili, že poškodenie trávnika vzniklo pravdepodobne pri rekonštrukcii bytu. Preto v súčinnosti s Mestskou políciou Žilina budeme riešiť toto poškodenie a žiadať uvedenie plochy do pôvodného stavu. Mesto Žilina


Kto? Odbor životného prostredia MsÚ Žilina

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
11. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Pri kontrole uvedeného miesta bolo zistené, že plocha je v rámci možností vyrovnaná a navezená novou zeminou.
V takýchto prípadoch odporúčame obyvateľom, aby privolali hliadku mestskej polície v momente ničenia trávnatých plôch. Neskoršie preukazovanie zodpovednosti za protiprávne konanie je zložité a len v prípade hodnoverne zisteného páchateľa (napríklad vodiča stavebného stroja) je možné toto riešiť v zmysle zákona. Mesto Žilina.

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania