P. O. Hviezdoslava-Automobily-iné

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený

dlhodobo odstavené auto, cele porozbijane, už bez kolies...

20. február 2019

Jozef

Prečo pred zverejnením príspevku nerozrastrujete ostatné EČV ktorých sa to netýka? Ani GOOGLE v mapách si nemôže dovoliť zverejniť tváre ani EČV atď .? To je otázka na Vás zverejnovateľa podnetu a hlavne pre administrátora aplikácie - Mesto Žilina...
21. február 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Mesto nemôže odtiahnuť uvedené vozidlo, pretože vlastníkom pozemku je Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ktorú je potrebné v tejto veci osloviť.
21. február 2019

Jozef

Osloví , resp. vyzve Mesto zodpovednú organizáciu, ktorá je majiteľom pozemku na odstránenie vraku? Ak budem ja ako majiteľ pozemku na ňom prechovavať vraky vozidiel, ako by mesto postupovalo? Je rovnaký meter pre každého vlastníka pozemkov alebo NIE? Zákon o odpadoch nedovoľuje prechovávanie a rozoberanie nepojazdnych vozidiel a ich prechovávanie - tzv. uskladnenie vrakov. Nemá odbor Životného prostredia mesta čo dočinenia s touto situáciou? Ak je vlastníkom pozemku Mesto udelí si samo pokutu za nakladanie s odpadmi? Vraky áut po celej Žiline...
22. február 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

ospravedlňujem sa, pri kontrole som si nevšimol, že podnet sa netýka auta v popredí. Fotografia bola vymenená.

Podnet bol zaslaný Slovenskej správe ciest.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
13. apríl 2019

Matúš 👍

Vrak/y sú stále tam.
18. apríl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
vo veci tohto podnetu sme opätovne oslovili SSC.

Juraj Hurný
Odkaz pre starostu
hurny.odkaz@gmail.com
02. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Slovenská správa ciest z pozície správcu predmetného pozemku, pokiaľ nepredstavuje OMV(odstavené motorové vozidlo) závadu v zjazdnosti komunikácie, nie je kompetentná riešiť odťah, resp. likvidáciu predmetného OMV a naviac nedisponuje ani potrebnou technikou na odstraňovanie „vrakov“ OMV. Odporúčame obrátiť sa Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, ktoré má možnosť podľa EČ vyhľadať majiteľa OMV a následne s ním vec doriešiť.

S pozdravom

Mgr. Lucia Karelová
hovorkyňa
02. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet preposielame na Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR.


Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
14. máj 2019

Jana

P. O. Hviezdoslava-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Dobrý deň.
Vrak auta na ul. Hviezdoslavova pod mostom (pri Hypertescu).
Fotografiu nemám, lebo tadiaľ prechádzam autobusom a vidím to tam.
14. máj 2019

Martin

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený
24. júl 2019

Matúš 👍

Na druhej strane cesty je stále vozidlo. Poprosím preklasifikovať na "v riešení", aby sa nemusel vytvarať nový podnet.
07. september 2019

Matúš 👍

Vozidlo na druhej strane cesty stále stojí. Bolo by možné znovu preposlať ORPZ SR? Ďakujem.
11. september 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame zodpovednej inštitúcii.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
23. september 2019

Matúš 👍

Bez zmeny.
06. október 2019

Matúš 👍

Bez zmeny.
08. október 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali zodpovednej inštitúcii.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
11. október 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu: ,, P.O. Hviezdoslava-Automobily-iné na ul. P.O. Hviezdoslava.“ Vám oznamuje, že Vami zaslaný podnet bol dnešného dňa 11.10.2019 odstúpený na oddelenie železničnej polície KR PZ v Žiline, ul. Kysucká cesta 8212/16A, nakoľko vrak vozidla je zaparkovaný na voľnom priestranstve medzi vozovkou a železničnou traťou pri predajni Elektro, ul. Hviezdoslavova č. 37, teda na mieste, ktoré sa nachádza v služobnom obvode oddelenia železničnej polície v Žiline.
29. november 2019

Martin

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený Vrak odtiahnuty,no ostal tam obrovský neporiadok.
16. december 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto Vás ako odosielateľa podnetu týkajúceho sa vozidla, ktoré bolo dlhodobo
zaparkované mimo vozovky pod premostením na ulici Hviezdoslavova v Žiline, pri predajni
Elektro, ul. Hviezdoslavova č 37. upovedomujem, že vozidlo si majiteľ z pozemkov ŽSR
odstránil na vlastné náklady približne dňa 02.12.2019.

kpt. Mgr. Milan Beleš
riaditeľ oddelenia
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ŽILINE
odbor železničnej polície
Oddelenie železničnej polície Policajného zboru Žilina
Kysucká cesta 8212/16A, 010 01 Žilina

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania