Rosinská-chodník-bariérový

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Roman Šimo 01. marca 2019

Chodníky na Rosinskej ceste po obidvoch smeroch, sú vo veľmi zlom stave od Dopravnej školy až po obec Rosina. Vykazujú absolútnu bariérovosť v pohybe chodcov, kočíkov a pod. Predovšetkým na strane sídliska, na mnohých miestach je chodník zarastený trávou, bez obrubníkov. V počiatočnom štádiu, by bolo možno dobré aspoň chodníky sprejazdniť, očistiť, opraviť nerovnosti a výtlky. V budúcnosti doplniť o cyklochodníky, z jednej i druhej strany.

13. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Zaslali sme ho zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina
Kto? Odbor dopravy, MsÚ Žilina

Andrea Bialoňová, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
20. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V tomto prípade ide o finančne náročnú investíciu, ktorá nie je krytá v rozpočte mesta na tento rok. Preto v súčasnosti Mesto Žilina s rekonštrukciou neuvažuje.
Kto? Odbor dopravy MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
20. marec 2019

Roman Šimo

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Chodníky, sú naozaj v tejto lokalite zanedbané. I trávnaté plochy, hlavne v okolí športovej haly v podstate neexistujú a to kôli parkujúcim autám, ktoré prichádzajú na podujatia. ŽSK, by mal riešiť i parkovanie pred halou, aby sa neničilo aj to málo zelene, čo je pri ceste. Chodníky verím, že sa s cyklotrasou zrealizujú aspoň v najbližších rokoch.
29. marec 2019

Matúš 👍

ŽSK plánuje vybudovať cyklotrasu od kruhového objazdu pri Celulózke až na Rosinskú cestu po ZŠ Karpatská na strane Rosinskej, kde je športová hala a následne prejde na druhú stranu cesty k sídlisku a ZŠ Karpatská. Projekt je už hotový niekoľko rokov, len v jednej časti boli problémy s majetkoprávnym vysporiadaním.
01. september 2019

Matúš 👍

Navrhovaný stav. Aspoň zo strany od mesta po internát je to v pláne rekonštruovať pri výstavbe cyklotrasy.
01. december 2019

Roman Šimo

Čo mám informácie, tak na niektorých úsekoch, by sa malo rekonštruovať v najbližšom období. Odhadujem, že niekedy na jar 2020.
18. január 2020

Matúš 👍

Vieme o ktoré úseky má ísť?
19. január 2020

Roman Šimo

Môže prípadne mesto uviesť, o ktoré miesta na Rosinskej ceste sa bude jednať.
22. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
27. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v uvedenej lokalite sa realizuje prípravná fáza projektu budovania cyklotrasy V9, ktorá spojí Rosinskú cestu s Vodným dielom a následne aj s centrom mesta. Cyklotrasa je rozdelená na 3 úseky, pričom práve 1. úsek je z hľadiska prípravy najjednoduchší a dá sa očakávať, že realizácia prebehne ešte koncom roka 2020, za predpokladu úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andra Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina
27. január 2020

Roman Šimo

Ďakujem samospráve za dodatočnú informáciu. Verím teda, že sa časom môžeme dočkať dôstojných cyklochodníkov a chodníkov pre chodcov na tejto ulici.
27. január 2020

Matúš 👍

Tá odpoveď samosprávy k cyklochodníku mala byť asi skôr v tomto podnete: https://www.odkazprestarostu.sk/zilina/podnety/64513/rosinska-cyklotrasa-chybajuca
05. máj 2020

Matúš 👍

Prebieha rekonštrukcia tohto chodníka od odbočky na Vysokoškolàkov po úroveň Majerskej. Ja len dúfam, že tam spravia bezbariérové nájazdy, lebo to by bol asi námet na nový podnet.
05. máj 2020

Matúš 👍

Obrubníky tam ale asi nebudú i keď dúfam, že sa mýlim.
05. máj 2020

Matúš 👍

Možno by sa mohla vyjadriť samospráva aspoň k tým bezbariérovým nájazdom, kým sa na tom robí. Kým to nie je hotové, možno sa dá na tom niečo zmeniť.
05. máj 2020

Roman Šimo

Tiež som si dnes všimol práce na tomto chodníku a potvrdili sa mi tak informácie z minulého roka. Som rád, že sa tak deje. Ja predpokladám, že to bude zasa bez obrubníkov tak, ako na Vysokoškolákov, kde bude potrebné opäť povrch v niektorých miestach opravovať.
06. máj 2020

Matúš 👍

Dnes som si všimol, že starý obrubník tam je.
06. máj 2020

Roman

Pohľad na chodník v rekonštrukcii.
11. máj 2020

Matúš 👍

Dnes už asfaltujú. Obrubník na Rosinskej ostal...
11. máj 2020

Matúš 👍

Na križovatke Rosinskej s Vysokoškolákov*
13. máj 2020

Matúš 👍

Na Zvolenskej spravili nájazdy. Na križ. s Vysokoškolákov nie.
13. máj 2020

Roman

Na strane sídliska prebehla rekonštrukcia chodníka, čím sa momentálne odstránila bariérovosť. Na druhej strane cesty som to zatiaľ nepozeral. Tam to bolo v lepšom stave a plánuje sa v tých miestach cyklochodník.
13. máj 2020

Roman Šimo

Asfaltovaný bol len úsek na území od križovatky s ul. Vysokoškolákov. Myslím, že bližšie k Rosine už nie.
16. máj 2020

Roman

Na Rosinskej ceste nastali v poslednom období zmeny a to v podobe opravy chodníka na strane Vlčiniec. V budúcnosti sa plánuje v jednej časti úseku na strane Rosiniek cyklotrasa. Je však potrebné pravdepodobne Žilinskou župou vyčistiť okraje chodníka ´komplet a mesto samozrejme dočistiť úsek pri lesoparku. Na opravenom chodníku v niektorých častiach obrubníky chýbajú. Samozrejme tie už najbližšie roky asi nikto nebude dopĺňať.

- Opravený chodník (odstránené znečistenie) od ul. Gemerská - križovatka s ul. Vysokoškolákov
(zodpovednosť mesto Žilina)

- Znečistený, bariérový chodník od križovatky s ul. Vysokoškolákov popri lesoparku zostáva
(zodpovednosť mesto Žilina?)

- Po okrajoch prerastajúca tráva, znečistený chodník, praskliny od internátu Dopravnej akadémie po Rosinu
(zodpovednosť ŽSK?)
16. máj 2020

Matúš 👍

Všetky chodníky sú asi v správe v mesta, keď sú umiestnené podľa katastra v zastavanom území obce (intraviláne). Platí to tak pri pozemkoch SSC a teda asi aj pozemkoch ŽSK.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania