Horný Val-schody-poškodené

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
David 14. marca 2019

Dobrý deň,
Chcel by som poukázať na chodník/schodisko v dezolátnom stave v centre mesta. Schodisko pri tejto budove nebolo nikdy dokončené. Ako mohla byť táto stavba skolaudovaná? Dúfam, že budete požadovať od majiteľa dokončenie. Ďakujem.

14. marec 2019

Jozef

Celkovo celý priestor z priľahlými uličkami medzi auparkom, sklenenou budovou a VÚB je ako od macochy... depresívne prostredie.
17. marec 2019

Jan Rzeszoto Jan

Je to hamba ten priestor a ta kaluža obrovská + vizuálny smog všade
17. marec 2019

Roman Šimo

Takto architektonicky stvorená budova, na tom mieste ani stáť nikdy nemala. Narýchlo možno postavené, aby to nebodaj niekto nezastavil. Je to jeden z troch čiernych bodov (+ obchodné centrá) v nedávnej minulosti postavených v centre mesta. Či už schody bude riešiť mesto alebo majiteľ budovy, tak dúfam, že to opravia alebo prerobia na iný formát, v čo najkratšom čase.
21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ktorý sme zaevidovali a po preverení stavu bude poslaný zodpovedným na riešenie. Mesto Žilina.

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
03. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. V uvedenom prípade stavebný úrad vykoná prešetrenie stavby, t.j. či sa stavba udržiava v zmysle ustanovení § 86 stavebného zákona.


Kto? Odbor stavebný MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
19. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Na základe zisteného stavu orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyzval spoluvlastníkov stavby podľa LV č. 8302 na: „Opravenie a vysprávku (prípadne výmenu celého povrchu) podesty a schodiska“ – zabezpečiť bezpečnosť pre chodcov - osoby pohybujúce sa v danom priestore pešieho ťahu a určil lehotu na ukončenie stavebných prác najneskôr do 30.11.2019. Mesto Žilina.

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
26. august 2019

Ľubomír

Na Bráne-schody-poškodené

Prosím konečne dorobiť schody, sú v dezolátnom stave od sprevádzkovania budovy. Viem, je to súkromná budova, ale kolaudáciu odobril stavebný úrad Žilina, tak konajte....
08. január 2020

Matúš 👍

Stále bez zmeny
09. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
20. február 2020

David Michulek

Stále čakáme...
21. február 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
23. apríl 2020

David Michulek

Náprava mala byť vykonaná do 30.11.2019.
Bol majiteľ sankcionovaný?
14. júl 2020

David Michulek

Bez zmeny...
14. júl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
18. september 2020

David Michulek

Bez zmeny...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania