Bagarova-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Žilinský samosprávny kraj

V riešení

Čierne skládky odpadu.

28. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V takýchto prípadoch čiernych skládok musíme najprv preveriť vlastnícke vzťahy k pozemkom a podľa zistenia budeme postupovať. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia MsÚ Žilina

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
03. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

V tomto prípade nejde o pozemky v správe mesta. Vlastníkovi pošleme výzvu, aby ich udržiaval v riadnom stave.

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
04. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Uvedená skládka pri ul. Bagarovej je na pozemkoch p.č.3035/77 k.ú. Žilina, LV-0,druh pozemku ostatná plocha – pozemok na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole atď... kde nie je definovaný vlastník.
Susedné pozemky sú vo vlastníctve mesta resp. hraničia aj s pozemkami vo vlastníctve vlastníkov priľahlých garáži.

Kto? Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj
05. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Opätovne sme preverovali vlastnícke vzťahy a podľa dostupných informácií z katastra v tzv. Ečkovom stave je to parc č. 5818 k.ú. Žilina, ktorej vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj.

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
05. apríl 2019

Jan Rzeszoto Jan

Je to pozemok ŽSK
09. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Pre doplnenie uvádzame, že pracovníci Mesta Žilina preverili uvedenú lokalitu a zabezpečili vyčistenie pozemkov, ktoré sú v správe mesta. Ostatné pozemky (svah na fotografii) sú, tak ako sme uviedli, v správe ŽSK. Pripájame fotografie nami vyčistených pozemkov.

Mesto Žilina
23. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Parcela č. 5818 nachádzajúca sa v k. ú. Žilina, je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len "ŽSK"). Uvedenú parcelu je potrebné vyčistiť zo stany ŽSK. Správa ciest ŽSK momentálne nemá dostatočný časový priestor pre vyčistenie a odvoz odpadu. Čistenie je možné zabezpečiť napr. prostredníctvom Sociálneho podniku + spoločnosť pre Zber a likvidácia odpadov.

Žilinský samosprávny kraj
25. september 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali ŽSK s prosbou o vyjadrenie.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
01. október 2019

Odpoveď samosprávy

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja na pozemku vo vlastníctve ŽSK má naplánované vyčistenie predmetnej čiernej skládky.

Žilinský samosprávny kraj
08. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali ŽSK s prosbou o vyjadrenie k aktuálnemu stavu riešenia.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
15. január 2020

Roman

Svah bol pravdepodobne na viacerých miestach vyčistený. Odpadu sa zdá byť menej. Je potrebné asi pravidelnejšie čistenie (aspoň 2x do roka).
15. január 2020

Roman

05. apríl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania