Pod sadom-zviera-túlavé

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Andrej Vaščík 09. júla 2019

Dobrý deň, niekoľkokrát som natrafil medzi Hájikom a Závodím (Pod sadom) pri rodinných domoch na túlajúce sa diviaky. Dnes moja mama, sestra a jej deti počas prechádzky v tej istej lokalite natrafili na diviačicu s mláďatami. Bolo to pre nich veľmi stresujúce, obzvlášť, keď tam boli s malými deťmi na prechádzke. Už dlhodobo sa tento problém v danej lokalite vyskytuje a stále sa tam potulujú diviaky, ktoré ohrozujú ŽIVOTY ľudí. Nedávno som v novinách čítal, ako mesto plánuje vybudovať zapustené kontajnery na budúci rok. Ja sa pýtam, čo konkrétne robíte momentálne pre to, aby dovtedy tie diviaky neohrozili niekoho ZDRAVIE alebo ĽUDSKÝ ŽIVOT? Za odpoveď ďakujem. S pozdravom a úctou Andrej Vaščík.

12. júl 2019

Roman

Existujú tzv. odpudzovače zveri - tekuté. Neviem, či to niekto použil aj na tento náš žilinský problém a je aj otázka, či na takúto veľkú rozlohu, sa to dá použiť. Muselo by sa to rozvešať po okolí. Nie som však odborník, takže k tomu by sa musel vyjadriť niekto kompetentný.
Treba si však položiť otázku prečo. Niekoľko desaťročí rozbijeme krajinu stavaním ciest. Nedokážeme postaviť rýchlo a dobre. Tak, aby to krajinu až tak nebolelo. Zver sa prispôsobí niekoľkoročnému zmenenému stavu prostredia. Nie sú lesy. Všade je človek. Už nás berú asi ako za svojich.
15. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Uvedenú situáciu s výskytom diviakov na sídlisku Hájik a v Závodí evidujeme dlhodobo. Problémom je, že zvieratá stratili plachosť a ľudskou aktivitou sú postupne vytláčané zo svojho prirodzeného prostredia. Situácii nenapomáha ani snaha niektorých obyvateľov pomôcť zvieratám napr. prikrmovaním, pretože zvieratá si na tento spôsob získavania obživy veľmi rýchlo zvyknú a následne je veľmi náročné zakázať im prístup do ľudských obydlí. Mesto pravidelne vykonáva brigády za účelom úpravy zelene na mestských pozemkoch (odstránenie náletových drevín, úprava kríkov, pokosenie trávy, atď.) a taktiež k tomu vyzýva i majiteľov súkromných pozemkov. Zároveň bolo v spolupráci s poľovníckym združením Hubertus niekoľkokrát organizované i vyháňanie diviačej zvery späť do jej prirodzeného prostredia. V uvedených lokalitách boli posilnené aj hliadky mestskej polície, ktoré sú v prípade ohrozenia oprávnené zasiahnuť. V súčasnosti čakáme na schválenie žiadosti, ktorú sme podali na Okresný úrad – odbor lesný a pozemkový, v ktorej sme požiadali o súhlas na mimoriadny odlov diviačej zvery na nepoľovných plochách, aby sme aj týmto opatrením zamedzili výskytu diviakov na sídliskách a zvýšili bezpečnosť obyvateľov na Hájiku a v Závodí.
Kto? Odbor životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
08. október 2019

František Bronček

Dobrý deň!
Diviaky nechodia len popod sídlisko Hájik ale aj v iných čestiach Závodia (M. Benku) a Bánovej (Lesná).
Ťažko zabrániť diviakom "prikrmovanie", keď diviaky chodia v čase pripravenia zberných nádob na odvoz smetí, zvalia smetnú nádobu a kŕmia sa zbytkami z jedál. Keď nič nenájdu aspoň všetko rozmetajú po okolí a rozrýpu zeleň v okolí.
Vaše riešenia sú strašne pomalé.
08. október 2019

Roman

Ja som počul, že po odlove už diviaky sa na Hájiku neukázali. Či stále platí stav z minulého obdobia?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.