Bagarova-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Žilinský samosprávny kraj

V riešení
meno
Roman 02. septembra 2019

Zanesený žľab slúžiaci na odvodnenie vozovky, pričom na týchto miestach je vyrastená aj dosť vysoká tráva.

16. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Daná komunikácia, ako aj odvodňovací žľab patrí pod Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je potrebné v tejto veci kontaktovať.
24. júl 2019

Matúš 👍

Tento podnet v mape ani neukazuje. Pre porovnanie pripájam polohu po rozkliknutí v tomto podnete a screen základnej mapy, podľa ktorej hladám podnety v teréne. V mape tam ukazuje len podnet "čierne skládky". Spoločný orientačný bod je zakrúžkovaný dom. A toto sa deje aj pri iných podnetoch.
29. júl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

ďakujeme za upozornenie. Problém so zobrazovaním na mape preveríme, predpokladám ale, že na mape v appke zobrazuje momentálne iba podnety, ktoré sú v kompetencii danej samosprávy (nie iného subjektu), preto daný podnet nezobrazuje.

S pozdravom

Martin Kollárik
Odkaz pre starostu
29. júl 2019

Matúš 👍

Bagarova-cesta-znečistená

Znečistený a zarastený žľab okolo cesty III. triedy do Trnového. Nebude postačovať len kosenie, ale bolo by vhodné vyčistiť žľab.
30. júl 2019

Matúš 👍

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2536434383256109&id=100006687167535
Podľa tohoto príspevku bol popri oprave výtlkov vyčistený aj spomínaný žľab pri ceste. Pred označením ako vyriešené by bolo vhodné, aby niekto overil, či sa tak stalo v celej zanesenej dĺžke žľabu.
31. júl 2019

Roman

Ešte nie nie je vyčistené.
31. júl 2019

Matúš 👍

OPS: bolo by možné, aby v appke zobrazovalo všetky podnety? Bolo by to vhodné pre overovanie v teréne.
01. august 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
o probléme vieme a pracujeme na jeho vyriešení.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
08. august 2019

Elena

Bagarova-Cesty a chodníky-iné

Úsek Bagarovej je dlhodobo neudržiavaný - zarastené cestné rigoly, okolie chodníka aj časť parku, v danom úseku je taktiež neudržiavaná cesta - výtlky. Pokiaľ mesto/VÚC nie je vlastníkom/správcom pozemkov, prečo nevyužije zákonné možnosti na zabezpečenie údržby cesty, ako i poriadku na verejnom priestranstve?
08. august 2019

Roman

Zatiaľ len pokosené. Čistenie ešte neprebehlo.
30. august 2019

Roman

Aktuálny stav.
Zatiaľ bez zmeny a ak sa jedná o problém týkajúci sa súkromného vlastníctva, dlho asi zmena predpokladám ani nenastane.
31. august 2019

Elena

Situácia je podľa môjho názoru jednoznačná. Mesto a poslanci si, žiaľ, neplnia povinnosti. Zákon č. 66/2009 Z. z., § 4, hovorí:

(1) Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Z tohto zákona vyplýva, že mesto si už dávno malo zabezpečiť vecné bremeno na dotknuté pozemky a má povinnosť udržiavať ich.

Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Takto mesto a poslanci svojim nekonaním hazardujú s niekoľko tisíc obyvateľmi tejto mestskej časti.
02. september 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
09. september 2019

Odpoveď samosprávy

Vlastník pozemku opakovanie bráni výkonu údržby aj napriek vyjadreniu cestného správneho orgánu. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja stále hľadá bezpečný spôsob ako vykonávať údržbu na danom úseku cesty III/2085.

Žilinský samosprávny kraj
09. september 2019

Roman

Ďakujem za odpoveď ŽSK. Mrzí ma, že vlastnícke vzťahy bránia k tomu, aby tento priestor bol náležite udržiavaný. Na druhej strane i sám vlastník, by mohol pristúpiť na úpravy, ktoré prebiehajú iba na pozemkoch účelovo viazané na konkrétnu časť. V tomto prípade chodník, cesta. Uvedomujem si, že vznikla možno krivda v minulosti pri znárodnení majetku, no ľudia žijúci v tejto časti mesta, nemôžu byť rukojemníkmi tohto stavu. Nepoznám však zákony tohto sa týkajúce a tak môžem chápať aj postoj majiteľa pozemkov. Bráni si svoje. Nie je to ale zdravý stav. Niečo objasnila aj pani Elena v príspevku vyššie.
15. január 2020

Roman

Aktuálny stav v zimnom období.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania