Za plavárňou-chodník-znečistený

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

Vyriešený
meno
Roman 18. septembra 2019

Popri chodníku vedúcom poza OC Dubeň (výjazd predajne nábytku) sa nachádza rozrastená invazívna rastlina, ktorá bráni k bezproblémovému prechádzaniu cyklistov aj chodcov. Okrem toho v tých miestach často sú odstavené vozidlá a tým vytvárajú taktiež prekážku. Chcel by som teda poprosiť o výzvu mesta majiteľom predmetného pozemku či apelovať asi aj na zamestnancov (ich zamestnávateľov) priľahlých prevádzok, aby parkovali na na to určených miestach.

24. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Kríky nachádzajúce sa na mestských pozemkoch boli upravené. Väčší krík fallopie sa nachádza na súkromnom pozemku, z tohto dôvodu mesto nemohlo vykonať jeho úpravu. Majiteľovi pozemku bola zaslaná výzva v zmysle platnej legislatívy, aby zrealizoval úpravu zelene na svojom pozemku. Pokiaľ ide o problematické parkovanie v tejto lokalite, podnet sme zaslali aj na odbor dopravy, pričom čakáme na jeho vyjadrenie. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia, odbor dopravy MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
24. júl 2019

Roman

Ďakujem za reakciu, no mestské pozemky sa mi nezdajú celkom upravené. Neviem teda, kedy naposledy sa tam úpravy robili. V týchto miestach to nie je až tak kritické, no bariéru to robí, keďže v jednej časti je chodník úzky. Neviem si celkom predstaviť, že by po ňom mali ešte aj jazdiť cyklisti vedľa seba, tak ako to udáva značka bližšie pri plavárni.
24. júl 2019

Roman

30. august 2019

Roman

Už niekoľko krát som si nevšimol na uvedenom chodníku parkovať autá. Ďakujem zatiaľ aspoň za to aj majiteľom tých áut. Zvyšná časť podnetu myslím si ešte doriešená nie je. Aktuálne to ale nemám zmapované.
12. september 2019

Roman

Aktuálny stav.
Čo sa týka prerastajúcej v podstate buriny, zatiaľ bez zmeny.
26. september 2019

Roman

Prerastajúci porast na jednej zo strán bol pokosený. Následne, by bolo dobré orezať potom aj kríky rastúce medzi jednotlivými chodníkmi, aby bariéra už celkom nebola.
02. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v uvedenej lokalite sme zabezpečili úpravu zelene a odstránili inváznu rastlinu. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia, MsÚ Žilina
Kedy? september 2019

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
03. október 2019

Roman

Za pokosenie bočných pozemkov ďakujem i keď nebude už asi vyhrabaný pokosený porast. Inak kríky (malý úsek) pri Univerzitnej ulici ostrihané neboli, čiže platí foto z 26.9.. Chodník je tam úzky, tak preto to obmedzuje. Rešpektujem, že to nie je kritický problém, ale bol by som rád, keby sa to pri najbližšej možnej príležitosti ešte ostrihalo.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania