Kvačalova-premenovanie zastávok a pridanie piktogramov do CP

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Matúš 👍 01. augusta 2019

Bolo by možné premenovanie niektorých zastávok MHD podľa významných cieľov, ktoré vyhľadávajú aj ľudia z celého okresu? K súčasnému názvu ulice by bol doplnená len inštitúcia/ záujmový ceľ, ktorý sa tam nachádza. Výborný príklad je Spanyolova, nemocnica a Vysokoškolákov, plaváreň.
Konkrétne návrhy:
Hurbanova na Hurbanova, Úrad práce; Obchodná na Obchodná, klientske centrum, Limbová na Limbová, OC MAX

30. júl 2019

Matúš 👍

Fatranská na Fatranská, lesopark (alebo ešte lepšie Žilinská univerzita na Žilinská univerzita, lesopark, nakoľko tam je hlavný vchod do lesoparku); Tajovského na Tajovského, bôrický park; Kysucká na Kysucká, štadióny (alebo nejaké iné upozornenie na hokejový a futbalový štadión); Predmestská na Predmestská, daňový úrad (alebo obvodný úrad). Ďalšou kategóriou sú prestupné zastávky, ktoré sa riešia vrámci IDS ŽSK. Napríklad "Na stanicu" premenovať na "Bytčica, železničná stanica" alebo zjednotenie názvov súbežných zastávok so SAD (riešené vrámci IDS) - napríklad "Budatín, Nám. hrdinov (SAD) a "Námestie hrdinov" (DPMŽ), dať podľa SAD.
30. júl 2019

Matúš 👍

A ďalším opatrením, ktoré by dosť pomohlo v orientácii zahraničným cestujúcim, by mohli byť ikony v tlačenom, ale aj elektronickom cestovnom poriadku, ktoré sú celosvetovo známe (nemocnica, škola, železničná stanica), ktoré by mohli byť umiestnené vždy pri názve významnej zastávky.
11. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ktorý sme poslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina.
Kto? Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
10. január 2020

Matúš 👍

Bez odpovede.
11. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
18. marec 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
04. august 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
05. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, k tejto téme sme sa už viackrát vyjadrovali a máme s tým rôznorodé skúsenosti. Nie všetky zmeny názvov zastávok boli „šťastné“ a niektoré sa neosvedčili, najmä ak ide o obchodné prevádzky, ktoré boli po čase zrušené alebo premenované. Sme zástancom jednoduchých a krátkych názvov, ktoré vychádzajú najmä z ulíc, na ktorých sa zastávky nachádzajú, resp. ulíc, ktoré sa napájajú na ulicu v blízkosti daných zastávok. Dlhé názvy komplikujú aj samotný priestor na zastávkovom cestovnom poriadku, kde potom presahujú vymedzený priestor a musíme sa uchyľovať ku skratkám. Dôležitým faktorom pri určovaní názvu zastávky, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti a slúžia na prestup medzi jednotlivými linkami je aspekt vyhľadávania vo vyhľadávačoch spojenia na internete alebo v mobilných aplikáciách. Je potrebné ponechať rovnaký názov zastávky v jednom uzle, aby vyhľadávač dokázal ponúknuť prestup na príslušnej zastávke na ďalšiu linku, ktorá predmetnou zastávkou prechádza. Je potrebné priznať, že v niektorých prípadoch sa nový názov hľadá ťažko, pretože v blízkosti zastávky nie je vhodný objekt alebo ulica, podľa ktorej by mohla byť zastávka pomenovaná. Nové názvy zastávok je vždy potrebné preniesť do všetkých informačných systémov i do cestovných poriadkov. V diskusii k danej problematike je spomínaná možnosť umiestňovania piktogramov k niektorým zastávkam, ktoré by taktiež jednoznačne poukazovali, že daná zastávka je v blízkosti, napr. Žel. stanice, či Nemocnice alebo plavárne. K tomuto kroku by sme sa radi dostali a budeme v spolupráci s dodávateľom softvéru na tvorbu grafikonov hľadať možnosť tieto piktogramy doplniť do zastávkových cestovných poriadkov. Dopravný podnik mesta Žiliny.
Kto? Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina
07. apríl 2021

Roman Šimo

Zatiaľ som si zmenu nevšimol. Je možné, že to chce čas a to hlavne v tomto pandemickom období.
13. október 2021

Matúš 👍

Mohol by sa DPMŽ vyjadriť ešte raz k pridaniu piktogramov?
14. október 2021

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,

podnet sme opäť preposlali samospráve s prosbou o vyjadrenie k aktuálnemu stavu.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
05. jún 2022

Matúš 👍

zatiaľ bez info k piktogramom
07. jún 2022

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť preposlali samospráve s prosbou o vyjadrenie.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
26. november 2022

Matúš 👍

Väčšina bez zmeny. Nebola premenovaná ani zastávka Na stanicu v Bytčici, ktorá by tým spomínaným prestupným uzlom v IDS mohla byť. Piktogramy som v elektronickom CP nepostrehol. Na zastávkach neviem, či nastala zmena.
19. december 2022

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť preposlali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania