Kvačalova-MHD-zlé nastavenie cestovného poriadku

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

Uzavretý
meno
Matúš 👍 05. augusta 2019

Pre zvýšenie atraktivity MHD by možno bolo vhodné, aby spoje chodili aspoň raz za hodinu či už cez pracovné, prázdninové alebo víkendové dni. Dobrý príklad je 24 z Trnového. Naopak, 24 zo Strážova má cestovný poriadok cez víkendy každé 2 hodiny. Asi najväčšie medzery má 31 z Mojšovej Lúčky, kde chýbajú spoje aj cez pracovné dni. Ľudia musia voliť prepravu autom a tak pridávať autá na už preťaženú cestu I/18. Rovnako 29 zo Žilinskej Lehoty, kde chýba ešte viac spojov cez pracovné dni. Ak chceme, aby ľudia vymenili autá za MHD, bolo by to jedno z riešení. Veď aj SAD z menších alebo podobne veľkých okolitých obcí chodí častejšie poväčšine.

06. august 2019

Martin

Bolo by to fajn, no ono to závisí aj od počtu obyvateľov:
Strážov 843 vs. Trnové 2 610
Mojšová Lúčka 447
Žilinská Lehota 340
Mesto síce deklarovalo, že chce zlepšiť intervaly, no to sa má udiať na linkách, ktoré obsluhujú najhustejšie obývané časti mesta.
Čo sa týka SAD-ky z menších obcí, nemyslím si, že to je lepšie. Námatkovo som si pozrel cestovné poriadky pre Stráňavy, Brezany či Lietavskú Svinnú-Babkov.

Všetko je o peniazoch, koľko a na čo sú samosprávy ochotné prispievať...
08. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Dopravný podnik vykonáva služby vo verejnom záujme na základe požiadaviek mesta, o čom pojednáva aj zmluva uzatvorená medzi mestom Žilina a DPMŽ. Každé pridávanie spojov znamená nárast objemu km výkonov, navýšenie počtu vodičov i vozidiel a s tým spojených nákladov. Navyšovanie týchto položiek je možné, no musí byť zohľadnené pri tvorbe rozpočtu na ďalší rok, keďže objem km výkonov, ktorý je zazmluvnený musí byť zároveň aj krytý v rozpočte mesta. Dopravný podnik navrhol zahustenie spojov na niektorých trolejbusových linkách v tomto roku a zároveň aj pre budúci rok. V prípade schválenia návrhu budú tieto zmeny realizované.
Posilnenie MHD na autobusových linkách je možné, no ponuka spojov musí odrážať dopyt a zároveň efektívnosť. Vplyv na hustotu spojov má samozrejme aj počet obyvateľov jednotlivých mestských častí. Súhlasíme, že ak chceme zvýšiť využívanie MHD, musí byť tomu prispôsobená aj ponuka spojov MHD. Za týmto účelom realizujeme v spolupráci s DPMŽ jednotlivé kroky tak, aby obyvatelia využívali MHD čo najviac. Mesto Žilina.
Kto? Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
05. jún 2022

Matúš 👍

Môže sa DPMŽ, prípadne Mesto, ako objednávateľ, vyjadriť opäť? Aby mohol byť podnet uzavretý/vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania