Limbová-detské ihrisko-potrebná údržba

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení

Nova dopadova plocha je chybne spravena

06. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Poškodenú dopadovú plochu sme nahlásili zhotoviteľovi na reklamáciu, aby v blízkej dobe zabezpečil jej opravu. Mesto Žilina.
Kto? Odbor dopravy, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina
03. september 2019

Zuzana Grúňová

Pri tak premrštenej cene za tých pár hracích prvkov a odfláknutých detailoch zhotovenia hracích plôch dúfam, že Mesto aspoň dosleduje povinnosti dodávateľa. Viď. Zmluva o dielo čílso 348 z roku 2019, podpísaná 27.6.2019, účinnosť od 28.6.2019 s firmou KOSTE plus s.r.o. - Kožušnícka 86/5, Trenčín, 91101.

"ČL. VII Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov."
"ČL. IX 4. Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150€ za každý deň omeškania."

Takáto vada je podľa môjho názoru ZJAVNÁ a mala byť zachytená pri preberaní (ale nepredpokladám, že si mesto dalo s tým takú "námahu" to skontrolovať dôkladne). Ide teda o vadu skrytú - .. "ČL. VII, bod 5. b) ..v prípade, že objednávateľ žiada odstránenie vád, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady."

Zmluva je zverejnená na: https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a1%3a
10. marec 2020

Katarína

Dopadová plocha, ktorá sa nachádza pred hojdačkami, sa po zimnom období zvlnila.
18. jún 2020

Katarína

Limbová-detské ihrisko-poškodené

Poškodená dopadová plocha na detskom ihrisku.
18. jún 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania