Majerská-cesta-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení

Pod križovatkou Majerská-Rosinská.

10. september 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Uvedená cestná komunikácia je pod správou Správy ciest - Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zodpovedá za jej údržbu.
03. október 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme preposlali zodpovednej inštitúcii.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
17. október 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe informácií z cestnej databanky je Ulica Majerská miestnou komunikáciou, kde vlastníkom je mesto Žilina a v správe Mestského úradu Žilina. Pri údržbe odporúčame osloviť kompetentných.

Žilinský samosprávny kraj
17. október 2019

Odpoveď samosprávy

Na základe informácií z cestnej databanky je Ulica Majerská miestnou komunikáciou, kde vlastníkom je mesto Žilina a v správe Mestského úradu Žilina. Pri údržbe odporúčame osloviť kompetentných.

Žilinský samosprávny kraj
17. október 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme preposlali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
22. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, po opätovnom preverení situácie a na základe stanoviska, ktoré uviedla SC ŽSK, sme daný podnet zaevidovali do poradia a bude postupne riešený v závislosti na finančných a kapacitných možnostiach spoločnosti, ktorá pre mesto Žilina vykonáva opravy a údržbu komunikácií. Mesto Žilina.
Kto? Odbor dopravy, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
15. január 2020

Roman

Aktuálne zatiaľ bez zmeny.
Určite k uvedenému stavu prispieva aj veľký nápor stekajúcej vody z okolia.
04. júl 2020

Roman Šimo

Aktuálny stav.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania