Tajovského-schody-neodhrnuté

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

Uzavretý
meno
Ladislav Hanuliak 10. januára 2020

Neohrnuté a zľadovatené schody z parkoviska kde mesto vyberá parkovné.

10. január 2020

Roman Šimo

"Tobogán" vlastníckych vzťahov.
10. január 2020

Pavol Senko

Schody podla katastra patria shellke. Zrejme ich treba upozornit na zimnu udrzbu.
10. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme poslali spoločnosti SHELL.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
27. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dnes sme obdržali prostredníctvom nášho prevádzkovateľa čerpacej stanice Shell Vysokoškolákov v Žiline dotaz týkajúci sa neodhrnutých schodov pri parkovacom dome vedľa našej čerpacej stanice, ku ktorému posielame nasledovné stanovisko.

Medzi Mestom Žilina a spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6000/B (ďalej len „spoločnosť Shell“), bola dňa 14.12.2000 uzavretá zmluva o výpožičke (ďalej len „Zmluva“), ktorou mestu Žilina, ako vypožičiavateľovi, prenechala spoločnosť Shell do užívania 2-podlažné verejné parkovisko, postavené na križovatke ulíc Tajovského a Vysokoškolákov v Žiline, umiestnené na pozemku p. č. 5003/6, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žilina (ďalej len „Parkovisko“).

Na základe článku II. Zmluvy sa mesto Žilina, okrem iného, zaviazalo na vlastné náklady zabezpečovať pravidelnú údržbu Parkoviska. V prípade, ak Mesto Žilina prenechalo Parkovisko do užívania inému subjektu, je v zmysle článku II. Zmluvy povinnosťou Mesta Žilina, ako zmluvnej strany Zmluvy, zabezpečiť, aby tento iný subjekt zabezpečil jeho údržbu a riadnu, bezpečnú a nerušenú prevádzku.

Naša spoločnosť v septembri 2015 vyzývala Mesto Žilina, aby zabezpečilo nápravu a aby, v súlade s článkom II. Zmluvy, zabezpečilo vykonávanie riadnej údržby, bezpečnej a nerušenej prevádzky Parkoviska.

Na základe vyššie uvedeného kontaktujte, prosím, Mesto Žilina ako prevádzkovateľa predmetného parkoviska o zjednanie nápravy.

Ďakujem a ostávam s pozdravom

Ing. Milan Černický
Network Planner/Real Estate Manager SK
SHELL Slovakia, s.r.o.
04. február 2020

Roman

Ľad a sneh je momentálne roztopený. Je zima, tak uvidíme, čo ešte bude.Treba ale aj do budúcnosti vyjasniť si vlastnícke vzťahy. Sú totiž tie schody v naozaj nie dobrom stave.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania