Volebný obvod: č. 1
Poslanci: Mgr. Zuzana Balogová; Ing. Barbora Birnerová, PhD.; MUDr. Peter Durmis; PaedDr. Ľudmila Chodelková; Mgr. Marek Richter, PhD.;
Komunálne služby v meste (vývoz odpadu, oprava komunikácií...): www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto
Parkovanie: www.parkovaniezilina.sk

Antona Bernoláka ulica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-odstránenie lavičky (2168/31)

Hliny - Antona Bernoláka
20. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-nezaliaty bleskozvod (Bernoláka č. 68)

Hliny - Antona Bernoláka
10. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-strom-suchý (Bernoláka č. 58)

Hliny - Antona Bernoláka
03. septembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
August 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-strom-premnožené bzdochy

Hliny - Antona Bernoláka
18. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-strom-zlomený konár (2179/62,64)

Hliny - Antona Bernoláka
11. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-trávnatá plocha-nepokosená (oproti AUPARKU)

Hliny - Antona Bernoláka
29. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

A. Bernoláka-umiestnenie stromov v strede vyčlenených priestorov

Hliny - Antona Bernoláka
08. júla 2020 Komentáre4 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-prístrešok na knižnici

Hliny - Antona Bernoláka
03. júla 2020 Komentáre5 Hodnotenie0
Jún 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-cesta-rozbitá (väčší úsek) (Bernoláka 56)

Hliny - Antona Bernoláka
24. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-cesta-výtlk (pri NBS)

Hliny - Antona Bernoláka
25. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-ihrisko-poškodené (medzi blokmi 33 a 39)

Hliny - Antona Bernoláka
19. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie2
Máj 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Hliny - Antona Bernoláka
26. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

A. Bernoláka-vertikálna značka-vyblednutá (Bernoláka č. 43)

Hliny - Antona Bernoláka
26. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-chodník-znečistený (most nad Mostnou)

Hliny - Antona Bernoláka
21. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-havária vodovodného potrubia (pred DM)

Hliny - Antona Bernoláka
11. mája 2020 Komentáre4 Hodnotenie0