Volebný obvod: č. 7
Poslanci: Mgr. Denis Cáder; Mgr. Branislav Delinčák;
Komunálne služby v meste (vývoz odpadu, oprava komunikácií...): www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto
Parkovanie: www.parkovaniezilina.sk

Pietna ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-chodník-chýbajúci (od Kvačalovej po cintorín)

Závodie - Pietna
26. januára 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-cesta a žľab-znečistená (od cintorína na Hradisko)

Závodie - Pietna
04. januára 2021 Komentáre0 Hodnotenie2
Október 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-schody-poškodené

Závodie - Pietna
05. októbra 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop (pri obratisku)

Závodie - Pietna
24. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Marec 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-čierne skládky (cesta od cintorína na Hradisko)

Závodie - Pietna
02. apríla 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-neporiadok a odpadky-čierne skládky (Hradisko)

Závodie - Pietna
31. marca 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-krík-suchý

Závodie - Pietna
18. marca 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pietna-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Závodie - Pietna
18. marca 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Október 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pietna-vývoz lístia mimo kompostoviska

Závodie - Pietna
30. októbra 2019 Komentáre4 Hodnotenie3
Marec 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Závodie - Pietna
07. marca 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Február 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pietna-neporiadok-neporiadok vo verejnom priestore

Závodie - Pietna
26. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Pietna-oplotenie-poškodené (Nový cintorín)

Závodie - Pietna
26. februára 2019 Komentáre3 Hodnotenie0