Štúrova-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Zodpovednosť za riešenie: Zlaté Moravce

Vyriešený
meno
Luboš Valkovič 04. októbra 2020

Dobry deň poprosil by som umiestniť zrkadlo,pretože ak vychadzate z ulice Šturovej na Vajanskeho nevidíte tam uplne nič pokial sa riadne nevytrčite,čudujem sa že sa tam nestala ešte nehoda.Ďakujem za skore vyriešenie môjho podnetu

19. október 2020

Luboš Valkovič

Prosim o znovuzaslanie samosprave,nech sa mesto nevyhovara len na Covid.Ďakujem
16. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Mesto Zlaté Moravce postupuje na uvedený podnet v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a nadväzne v zmysle príslušných technických noriem a predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Na opodstatnenosť osadenia dopravného zariadenia-dopravného zrkadla a riešenia dopravnej situácie v križovatke miestnych komunikácií ul. Štúrova – Vajanského, dalo Mesto Zlaté Moravce vypracovať „Dopravno-inžiniersku dokumentáciu, na posúdenie rozhľadových pomerov a návrhu použitia dopravných značiek a dopravných zariadení v uvedenej križovatke“ podľa platných STN, ďalej budeme postupovať podľa výsledkov spracovanej dokumentácie.

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
Mesto Zlaté Moravce
Ul. 1. mája 2
953 01 Zlaté Moravce
13. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

V križovatke Štúrova-Vajanského dopravné zariadenie-dopravné zrkadlo bolo osadenéa ešte bolo doplnené /osadené/ trvalé dopravné značenie DZ č. 302 "Hlavná cesta" z obidvoch strán na križovatke MK ul. Vajanské-Štúrova.

S pozdravom
Emil Hudák
Referát dopravy a tech.infraštruktúry
Mesto Zlaté Moravce
MSÚ 1.mája 2
95301 Zlaté Moravce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.