Hviezdoslavova-strom-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Zlaté Moravce

Vyriešený
meno
Zástupca 21. novembra 2019

Vážený pán primátor PaedDr. Dušan Husár,

dňa 21.11.2019 medzi 7:30 až 8:00 hod bol v intraviláne mesta Zlaté Moravce, pred bytovým domom Hviezdoslavova 54-56 spílený smrek (s obvodom vyšším ako 40 cm vo výške 1,5m), ktorý tvoril dominantu v parčíku pred spomenutým bytovým domom.

Tento počin sa stretáva s nesúhlasom s konaním mesta, ktoré uprednostnilo jednorázový záujem, pred ponechaním zelene dlhodobo plniť svoju funkciu.Pre rozhodnutie o podaní podnetu na prešetrenie zákonnosti postupu Vás žiadame o zodpovedanie:

1. Kto vydal rozhodnutie o výrube a aké boli dôvody vydania tohto rozhodnutia?

2. Akým spôsobom má mesto Zlaté Moravce v úmysle zabezpečiť náhradu 40 ročného smreku?

3. Má predmetný smrek slúžiť ako vianočný strom na námestí v ZM?

02. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

1. Rozhodnutie vydala Obec Tesárske Mlyňany, so sídlom Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, dňa 18.11.2019 pod číslom: 861-003/2019, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody na základe požiadavky občanov mesta Zlaté Moravce, sa pristúpilo k začatiu správneho konania vo veci výrubu predmetnej dreviny.
2. Mesto Zlaté Moravce, je povinné zabezpečiť v súlade s § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny náhradnú výsadbu v rozsahu uvedenom v predmetnom rozhodnutí a to 18 ks drevín vysadiť na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v termíne do 30. 9. 2020.
3. Predmetný smrek v súčasnosti slúži ako vianočný strom na námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach.

Ing. Veronika Sýkorová
referát životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.