Naposledy komentované

Neriešený
 
meno užívateľa

SNP-dlhodobo odstavené vozidlá-zahraničné vozidlo

SNP
30. septembra 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mojmírova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Mojmírova
26. marca 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Mojmírova-zviera-deratizácia

Mojmírova
01. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Čajkovského-detské ihrisko-poškodené

Čajkovského
24. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Školská-Detské ihrisko-Zamknuté

Školská
02. júla 2021 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Upchatá kanalizácia

Mojmírova
18. septembra 2016 Komentáre4 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pod hájom-vandalizmus-rušenie nočného pokoja

Pod hájom
26. decembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hviezdoslavova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Hviezdoslavova
03. februára 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

B. S. Timravy-cesta-rozbitá (väčší úsek)

B. S. Timravy
12. februára 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Dobšinského-chodník-chýbajúci

Dobšinského
19. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chyzerovecká-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Chyzerovecká
01. júla 2019 Komentáre4 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

M. Urbana-Mestský mobiliár-iné

M. Urbana
25. marca 2019 Komentáre15 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

J. Jesenského-cesta-rozbitá (väčší úsek)

J. Jesenského
03. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Štúrova-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Štúrova
04. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Robotnícka-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Robotnícka
13. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0