Vývoz odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Zvolen

V riešení
meno
FeeJay 31. októbra 2017

Dobrý deň
Nie raz vyzerá kontajner na Šmidkeho ulici nevyprázdnený...
Nešlo by pridať v okolí ďalšie kontajnery na kov?
Ďakujem

02. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v tomto prípade by nebol ani tak potrebný zvýšený počet nádob na odpad, ako skôr ich častejšie vyprázdňovanie. Kým odvoz triedených zložiek odpadu podliehal financovaniu zo strany mesta, podobné prípady boli ihneď riešené častejším vývozom. Podľa nového zákona o odpadoch financujú odvoz separovaného odpadu (teda aj odpadu z červených nádob) výhradne tzv. organizácie zodpovednosti vývozcov (v prípade nášho mesta ide o spoločnosť ENVI - PAK, a. s.). V praxi to znamená, že akonáhle spoločnosť Marius Pedersen ako vývozca odpadu zistí preplnenú nádobu, kontaktuje spoločnosť ENVI - PAK, ktorá podľa finančných možností dá, alebo nedá súhlas na mimoriadny vývoz.

Na jednej strane tento systém odbremenil mesto od financovania vývozu separovaného odpadu, na druhej strane vznikajú podobné problémy. Nový zákon však zatiaľ platí len krátko, veríme, že v dohľadnej dobe sa spružní reakcia na požiadavky miest a obcí zo strany organizácií zodpovednosti výrobcov.

PhDr. Martin Svatuška
referent pre styk s verejnosťou
Mesto Zvolen
04. november 2017

FeeJay

Dobrý deň
Pokiaľ je to jediný preplnený kontajner, je skôr chybou nedostatočný počet kontajnerov na kov v blízkom okolí (na najbližších stojiskach skutočne nie je).
Pokiaľ sú takto preplnené všetky, hádam nebudeme len veriť, že začnú vyvážať častejšie...
Tento konkrétny bol preplnený už niekoľko krát...
27. marec 2018

FeeJay

Ako každý druhý týždeň, zas máme preplnený kontajner. Stále sa nenájde žiadne riešenie?
29. marec 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme opätovne zaslali samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
09. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako už bolo spomenuté, ide o problém, ktorý v mnohom presahuje možnosti mesta, aj keď je snaha ho vyriešiť k spokojnosti obyvateľov. Novinkou v tejto oblasti je, že končí zmluvný vzťah so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s., financovanie vývozu separovaných zložiek odpadu by o niekoľko týždňov malo prejsť pod inú organizáciu zodpovednosti vývozcov. Pochopiteľne s ňou zástupcovia mesta budú komunikovať aj o tomto probléme.

PhDr. Martin Svatuška
referent pre styk s verejnosťou
Mesto Zvolen

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.