Sokolská-vertikálna značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Zvolen

V riešení

Prosíme o namontovanie dopravnej značky-zákaz vjazdu plus dodatková, neplatí pre obyvateľov Sokolská 80 a vlastníkov garáž. Ďakujeme obyvatelia školskej 80.

11. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

z preposlanej požiadavky nie je úplne zrejmá poloha, ani dôvod ani účel dopravnej značky. V tejto súvislosti si dovolím odcitovať ustanovenie § 61 ods. 1/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ktoré znie: "Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú /teda nie môžu/ používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky".
PhDr. Martin Svatuška
referent pre styk s verejnosťou
Mesto Zvolen
19. jún 2019

Vlado

Dôvod dopravnej značky je zabránenie vjazdu cudzích vozidiel za bytovku.Parkujú nám tu vozidlá z okolia a zvyšuje sa prašnosť ked je sucho-ked prší je zasa velké blato.V noci sem chodia chlastať a robia hluk.Poloha značky je na Sokolská ulica 1883/80.
16. august 2019

Vlado

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.