Zarastený prístup k mostu u Blažkov

17. august 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Dobrý deň prajem! Chcel by som dať do pozornosti informáciu o okolí kamenného mosta v časti u Blažkov. Historiskú pamiatku ste sprístupnili, osadili informačné tabule, ale prístup ku mostu je nemožný, nakoľko je to tam zarastené. Chceli sme sa aj s deťmi ísť ku mostu pozrieť, ale sme to museli otočiť, keďže to tam zarastá žihľavou a trávou. Chcel by som Vás poprosiť, keď už ivestujete peniaze do obnovy takýchto pamiatok a urobíte k nim takéto tabule, nebolo by,prosím, vhodné, keby sa o okolie aj niekto staral? Je to smutné, že síce niečo obnovíte a v zápätí čakáte, kým si sama príroda s tým v zime poradí. Budeme radi, keď si opäť urobíme výlet do Nižných Vaní a budeme sa môcť ísť pozrieť z blízka na tento kamenný most. !!! Pekný deň. Jano.

Kalinov - kanalizácia

06. august 2017
Zodpovednosť: Krásno nad Kysucou
V riešení

Pekný deň Chcel by som sa opýtať na budovanie kanalizácie v časti Kalinov (Kalinovská ulica). V akom štádiu je proces vyhotovenia? Existujú už nejaké záväzné dátumy a projekty s ktorými môžeme počítať? Kde si môžeme pozrieť plány napojenia? Stále sa hovorí o tom, že by sa malo začať v lete. Leto je pomaly za nami a nikde ani náznak po prácach. V novoročnom príhovore zaznela veta: "Chceme od leta začať s výstavbou splaškovej kanalizácie v mestských častiach Kalinov, Blažkov, Zákysučie, ale i doplniť kanalizáciu v centre mesta, kde chýba." URL:http://www.mestokrasno.sk/novinky-z-mesta/2017/novorocny-prihovor-primatora-mesta-2017.html Na stavebnom úrade nemajú žiadne informácie. Vopred ďakujem za smerodajnú odpoveď, ktorá by mi veľmi pomohla pri výbere odvodu odpadu z rozost. novostavby.

Mantinely na ihrisku v Kalinove

09. júl 2017
Zodpovednosť: Krásno nad Kysucou
V riešení

Hokejbalisti z Krásna nad Kysucou by poprosili vedenie mesta Krásno nad Kysucou o finančný príspevok a inštaláciu mantinelov okolo ihriska v Kalinove, ktoré by pomohli k skvalitneniu tréningového procesu mužstva. Väčšina hokejbalových ihrísk na Kysuciach má aspoň takéto základné vybavenie s mantinelmi, ktoré sú základom ihriska pre hokejbalistov. Postačili by nám i staršie, už použité, ktoré by sa nainštalovali okolo hracej plochy ihriska. Za finančný príspevok a realizáciu Vám vopred Ďakujeme :)


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

12 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 4
Trend: Stúpajúci (+1)


1 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


0 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


viac »