Ul. Žilinská-cesta-znečistená

12. júl 2019
Zodpovednosť: Krásno nad Kysucou
V riešení

Ul. Kalinovská-kôš-preplnený

10. júl 2019
Zodpovednosť: Krásno nad Kysucou
Vyriešený

Dobrý deň, obraciame sa na Vás so sťažnosťou na neustále preplnené koše. Odkedy sa začal separovaný zber, koše sú neustále preplnené. Ako majú ľudia triediť odpad, keď ho nemajú kam vyvážať. To mame čakať celý mesiac, kým sa koše vyvezú? Hlavne v letných mesiacoch sa množia v košoch baktérie z plastových obaloch z mäsa, z mlieka a pod..Zvyšovali sa poplatky za koše,ale problém sa nevyriešil. Namiesto kupovania fotopascí a pod, stačí pravidelne vyvážať odpad a tým aj zamedziť tvorbe čiernych skládok.

Gavlasov-cesta-rozbitá (väčší úsek)

04. jún 2019
Zodpovednosť: Iný subjekt
V riešení

Dobrý deň. Existuje nejaká informácia o prípadných plánovaných sanačných prácach na ceste druhej triedy cez Skačkov, keďže sa jedná a zosuvnú oblasť? Okrem zosunutých zvodidiel a dezolátneho stavu (najmä okraja) cesty po rekonštrukcii elektrického vedenia ostali len rozbahnené svahy a odlesnené časti bez porastu nad menovanou komunikáciou. Momentálny stav okolia cesty zvyšuje pravdepodobnosť svahových zosuvov. Ďakujem.


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

38 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 2
Trend: Klesajúci (-1)


15 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 1
Trend: Stúpajúci (+1)


8 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Klesajúci (-2)


viac »