Celkové štatistiky mesta Krásno nad Kysucou od roku 2017