Celkové štatistiky mesta Janova Lehota od roku 2018