Celkové štatistiky mesta Rimavská Baňa od roku 2015