Celkové štatistiky mesta Vyšná Šebastová od roku 2020