Celkové štatistiky mesta Žiar nad Hronom od roku 2016