Celkové štatistiky mesta Križovany nad Dudváhom od roku 2019