Celkové štatistiky mesta Nová Ves nad Žitavou od roku 2020Dáta môžu byť skreslené výpadkami dobrovoľníkov pracujúcich na projekte Odkaz pre starostu, technickými problémami portálu a/alebo inými internými skutočnosťami.