Celkové štatistiky mesta Hlboké nad Váhom od roku 2019