Pod Urpínom-zanedbaný stromový porast

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Vladimir 07. apríla 2019

Zanedbaný a rokmi neudržiavaný stromový porast vyhliadky na Urpín.

08. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. spravujú lesný majetok mesta Banská Bystrica preto stanovisko prislúcha našej firme.
Podľa priloženej dokumentácie sa jedná o dva problémy:
1. ponechanie haluziny po odstránení kmeňov stromov ohrozujúcich pohyb návštevníkov.
Odpoveď - ponechaná haluzina bola v minimálnom množstve aj za účelom zabráneniu erózii na strmom svahu a taktiež ako prirodzená zložka lesného ekosystému slúžiaca ako hnojivo pre následný porast. Haluzina nijako neohrozuje ani neobmedzuje v pohybe návštevníkov.
2. padnutý strom, ktorého koruna ležiaca čiastočne na chodníku obmedzuje v pohybe návštevníkov.
Odpoveď - strom padol pri posledom silnom vetre koncom marca 2019. Vetvy zasahujúce do profilu chodníku dáme odstrániť ihneď Kmeň bude ponechaný na mieste hlavne za účelom ochrany pôdy pred eróziou a zvýšenie biodiverzity. Pre lesný ekosystém , zvýšenie biodiverzity a ochranu životného prostredia je potrebné ponechávať v lese takéto mŕtve kmene. Je na ne naviazané veľké množstvo organizmov živiace sa takouto mŕtvou hmotou. Tejto tématike sa venuje náučná tabuľa nachádzajúca sa na Náučnom chodníku Serpentíny Urpín s názvom Štedrosť lesa.
Ing.Eduard Apfel
Kto? Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Kedy? mesiac

Apfel, Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
08. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Mestské lesy Banská Bystrica

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania