Na Uhlisku-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý
meno
Juraj Kovac 02. septembra 2019

Odstavené už cca mesiac. Vozidlo má nefunkčný alarm ktorý sa spúšťa v pravidelných intervaloch a ruší obyvateľov okolitých domov. Prosím nájdite a kontaktujte majiteľa čo najskôr, lebo je to veľmi otravné (alarm sa spúšťa aj v noci).

05. september 2019

Odpoveď samosprávy

„Dobrý deň, pán Juraj Kováč,

príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici preverili Váš podnet, pričom zistili nasledovné skutočnosti:
- zákon o premávke na pozemných komunikáciách nepozná termín „dlhodobo“ odstavené vozidlo, ani také státie nijako neupravuje,
- predmetné vozidlo je označené nálepkami z vykonania emisnej a technickej kontroly, ktorých údaje potvrdzujú, že vozidlo má platnú EK a TK,
- vozidlo nie je otvorené, ani poškodené,
- z vozidla nevytekajú prevádzkové kvapaliny, ani nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia,
- pri viacerých kontrolách MsP nebol zistený spustený alarm na predmetnom vozidle.

Vzhľadom k uvedenému Vás žiadam oznámiť prípadné rušenie nočného kľudu v dobe 22.00 h. – 06.00 h., neoprávnene spusteným alarmom, na tiesňovej linke MsP, t. č. 159.

Ďakujeme za oznam.

Mestská polícia Banská Bystrica
29. september 2020

Radim

Máte dojem, že sa jedná o jednosmernú ulicu ?
Zastavenie a státie
§ 23
(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom
cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo
na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný a spoň jeden jazdný pruh
široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
29. september 2020

Juraj Kovac

To má byť ako k čomu tento komentár?
30. september 2020

Radim

Pán Juraj, ten komentár poukazuje na to, že predmetné vozidlo nie je na komunikácií odparkované v súlade so zákonom, pričom vodič, ktorý ho tam nechal sa opakovane dopúšťa priestupku, za ktorý je možné mu uložiť blokovú pokutu do výšky 50 €.
Tým poukazujem na nezákonnú odpoveď príslušníka MsP. Príslušník pri šetrení vašeho podnetu nezistil okolnosti, ktoré udávate vy vo svojom podaní, ale zistil to, že to vozidlo tam nemá čo robiť, ale touto skutočnosťou sa z úradnej povinnosti nezaoberal.
Vás obťažuje, že vozidlo spúšťa alarm " otrasové čislo " a mňa že obmedzuje BCPaP.
Ak nemáte parkovisko, vybudujte si ho. Ak na parkovisko nemáte, nekupujte si auto a používajte MHD. Obyvatelia sa dožadujú svojich práv, ale zabúdajú, že ak majú mať svoje práva, majú mať aj povinnosti. Buď zákon platí všade alebo nikde.
30. september 2020

Juraj Kovac

Vážený pane. Ak by vám skutočne vadilo odparkované auto, tak by ste vedeli, že tam už rok nestojí. Lenže vám v skutočnosti ide len o to, aby ste si mohli do niekoho pichnúť. Ak máte nejaké komplexy tak si ich choďte liečiť inde, lebo tu len škodíte ľuďom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania