V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko

V riešení
 
Február 2017

Osadenie dopravného zrkadla

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája


16. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Január 2017

Znečisťovanie ovzdušia, Stavebná ulica, ŽSR

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná


31. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
December 2016

Výrub stromov pre reklamu

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná


12. decembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
November 2016

Časti rozbitých áut

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája


25. novembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Odstránenie nefunkčných búdok z parku

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronské predmestie


21. novembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
August 2016
Neriešený
 
Júl 2016
Rozhodnite
 
Jún 2016

Cesta v dezolátnom stave Pod Urpínom

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom


27. júna 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Výtlky

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Senická cesta


15. júna 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

Vyriešený
 

Skládka odpadu

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná


02. júna 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Neriešený
 
Máj 2016

Parkovisko/vrakovisko na mestskej zeleni

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hviezdoslavova


21. mája 2016

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Odpadky

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hviezdoslavova


02. mája 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený