Senica, Šalková, Majer, Uhlisko

Neriešený
 
August 2017

Pokazený kontajner na papier

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


28. augusta 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nepojazdné auto

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Bellušova


23. augusta 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Nepokosená polmetrová burina na Hviezdoslavovej ulici

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hviezdoslavova


14. augusta 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Júl 2017
Neriešený
 

Neporiadok pod partizánom

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom


27. júla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Jún 2017
Vyriešený
 

Opotrebované oko reťaze na hojdačke

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


19. júna 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nelegálna skládka

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Mičinská cesta


19. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Máj 2017

Nepojazdné auto - vrak

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronské predmestie


14. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Vyriešený
 

Korčuliarska dráha x bicykle

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronské predmestie


08. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Apríl 2017

Nedostatok parkovacích miest

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


23. apríla 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Marec 2017