Senica, Šalková, Majer, Uhlisko

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Osvetlenie Poľovnícka 41

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Poľovnícka
Hodnotenie0
November 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Zanedbaný chodník na Urpín

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Problém s osvetlením na hlavnej Ceste Stavebná

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
Hodnotenie1
Neriešený
 
USER NAME HERE

Bariéra rozvoja cestovného ruchu v Banskej Bystrici

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Parkovisko pri stanici Banská Bystrica mesto

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
Hodnotenie0
Október 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Mhd linka č.33

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Senická cesta
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Pokazený kontajner na plast

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Osvetlenie Poľovnícka 23

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Poľovnícka
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Opustené a nepojazdné vozidlo.

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Na Uhlisku
Hodnotenie0
September 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Stromy vysadené svojvoľne brániace vo výhľade do križovatky

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Šalkovská cesta
Hodnotenie0
August 2018
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Smeti na ihrisku pri Golianovej ZŠ

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Golianova
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Vrak na ceste

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Na Uhlisku
Hodnotenie0
Júl 2018
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Revízia ihriska na Viestovej ul.

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Strom poškodzujúci murivo bytového domu

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
Hodnotenie0
Jún 2018
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Vysušený strom

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
Hodnotenie0