Wolkrova - chýba chodník a prechod pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Chýba chodník, prechod pre chodcov a bezbariérový prechod.

04. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
07. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
27. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet - ten sme na prešetrenie zaslali kolegom z príslušných referátov.
Ďalšie informácie Vám poskytneme v čo možno najkratšom čase.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
29. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe informácie z Referátu dopravy, prijatie dopravných inžinierov je plánované až od 01.06.2021 a Vášmu dopytu sa tak budú venovať až po tomto termíne.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
28. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, riešenie uvedeného podnetu je v kompetencii Hlavného mesta SR Bratislavy.

Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
28. jún 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
26. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Sekcia výstavby

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania