Rovniankova - poškodený schod, trčí betónová výstuž

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Peter Czirak 14. mája 2022

Na schodisku vedla Rovniankovej 5 je poskodeny schod a trci tam betonarska vystuz, hrozi nebezpecenstvo padu pri zakopnuti.

14. máj 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
16. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, ktorého prijatie týmto potvrdzujeme. Pridelili sme ho kolegyniam a kolegom, ktorí majú riešenie danej agendy v kompetencii. O priebehu riešenia Vás na základe obdržaných stanovísk budeme priebežne informovať.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
17. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

objekt pochôdznej terasy pri bytovom dome Rovniankova 5-7, sme identifikovali zapísaný ako stavbu garáží na liste vlastníctva č.4442, k.ú.Petržalka. Podnet odstupujeme stavebnému úradu mestskej časti Petržalka za účelom výzvy vlastníka stavby k náprave vniknutého stavu.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
17. máj 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
18. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za postúpenie podnetu, preveria ho príslušné referáty.
Kto? Stavebný úrad

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania