Citylight bráni vo výhľade pri priechode pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Netro 03. júna 2016

Citylight bráni chodcom bezpečnému výhľadu na vozovku (viď schovaná auto na priloženej fotografii) a naopak bráni vodičom vo výhľade na chodcov prichádzajúcich od Rybného námestia. Prosím o odstránenie citylightu.

10. máj 2018

Lukas Zajac

Citylight zavadzajúci vo výhľade na/pre chodcov

Už niekoľko rokov zavadzia vo výhľada na/pre chodcov na Rybnom námestí citylight.
Je to frekventovaný priechod bez svetelnej križovatky, kde sa autá rozbiehajú do kopca. Preto je veľmi dôležité, aby mali vodiči a chodci na seba dobrý výhľad. Ten práve z pravej strany zakrýva reklamný citylight.
Vidieť to možno aj na google mape tu: http://bit.ly/2wrkawr.
Jediným rozumným riešením je odstránenie citylightu.
14. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
27. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že reklamná stavba – citylight – označená spoločnosťou BigMedia spol. s r. o. je vybudovaná na pozemku reg. C-KN parc. č. 21425/1 k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislava. Vlastníka reklamnej stavby sme vyzvali, aby preukázal vzťah k pozemku, nakoľko oddelenie nájmov majetku neeviduje nájomnú zmluvu prípadne inú listinu preukazujúcu vzťah spoločnosti BigMedia spol. s r. o. k pozemku. Na základe predložených dokumentov bude hlavné mesto ďalej konať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislavapne
29. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa, že sme na podnet v minulosti ďalej neodpísali.
V dnešnej dobe sa už citylight na danom mieste nenachádza a podnet teda považujeme za vyriešený.
Momentálne mesto pripravuje reguláciu vonkajšej reklamy cez Zmeny a doplnky Územného plánu 07.
Záznam z verejného prerokovania si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=mqZpOMCBpBc
Ďakujeme za nahlásenie podnetu a veríme, že Vaša skúsenosť v budúcnosti bude lepšia.

S pozdravom
Kto? Sekcia správy nehnuteľnosti
Kedy? 2018-2019

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania