Vyvrátený a malý smetný kôš

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený

Zaslal: Martin U, 11. decembra 2016

Na električkovej zastávke Vysoká je skrivený, špinavý a objemovo nepostačujúci smetný kôš. Potrebné ho vymeniť sa objemnejší vzhľadom na vyťaženosť zastávky.

14. december 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, električková zastávka Vysoká je v správe Magistrátu hl. mesta, ktorá by mala dať stanovisko k uvedenému podnetu.
Dopravný podnik Bratislava má však informáciu, že v priebehu budúceho roka by sa mali meniť v tomto úseku smetné nádoby za nové a objemnejšie.

odbor marketingu a komunikácie
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
13. január 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Váš podnet. Mesto zabezpečuje pravidelné vysýpanie tohto koša. Neďaleko sú navyše veľké plastové koše, ktoré bývajú poloprázdne.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
17. február 2017

Martin U

Kôš je tam už väčší a normálne upevnený. Už ho síce stihli popísať, ale budiš, je to lepšie ako to bolo. Podnet môžeme uzavrieť.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.