Vrak Osloboditeľská ul.

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Martin Bak, 30. januára 2017

Dobrý deň
Na parkovisku pred bytovkou, posledné parkovacie miesto (pri potravinách) je tento vrak, bez platnej EK/TK, žiadalo by sa odstrániť.
S pozdravom

31. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.
s pozdravom


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory01. február 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Martin Bak,
ďakujeme za Váš podnet č. 36536 z „Odkazu pre starostu“ týkajúci sa vraku na Osloboditeľskej ulici. Požiadali sme príslušníkov Mestskej polície aby spravili obhliadku. Obhliadka bola vykonaná 31.01.2017 o 14 hodine a na mieste sa už žiaden vrak nenachádza. Prikladáme aj fotodokumentáciu.
Podnet je vyriešený.
S pozdravom


Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.