Zápis parkoviska Pri Kríži do katastra

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený

Zaslal: Michal Legen, 15. marca 2017

Dobrý deň,

Parkovisko na ktorom mali stáť náhradné byty nebolo zapísané do katastra. Je, a ak kedy, v pláne toto parkovisko zapísať?

20. marec 2017

Odpoveď samosprávy

V tomto prípade sa nejedná o riadne parkovisko. Tu sa jedná o spevnenú plochu využívanú na dočasné parkovanie, nemá pevné ohraničenie a preto je v katastri definovaná ako ostatná plocha. Riadne parkovisko je stavbou v zmysle stavebného zákona, musí mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, schválenú príslušnými úradmi, musí byť vydané stavebné povolenie a stavbu parkoviska treba na záver riadne skolaudovať. A až potom môže byť zapísaná v katastri nehnuteľností.

Naša mestská časť v situácii, v ktorej sa tento aktuálne problematický pozemok nachádza, nemá záujem zapísať ho do katastra ako parkovisko, pretože sa nejedná o parkovisko v zmysle STN a na to aby sme ho mohli do katastra zapísať muselo by sa jednať o riadne povolenú stavbu s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a na záver aj riadne skolaudovanú.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ
14. apríl 2017

Alena

To parkovisko postavili asi pred 35 rokmi a predpokladám, že to nebola žiadna čierna stavba.
Bolo vybudované pre šesť okolitých 13-poschodových vežiakov t.j. pre 312 bytov.
Ale v konečnom dôsledku sa asi nejedná o názov plochy, ale o to, či je (bude) zapísaná v katastri nehnutelností. No to už je teraz asi jedno.
25. apríl 2017

Alena

V Pezinku obyvatelia bojovali proti skládke odpadov, naše domy stoja na ešte horšom svinstve!
A to tu ešte Nesrovnal chce stavať dom. Mohol by sa sem aj on presťahovať, nech si užije!

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.