Zápis parkoviska Pri Kríži do katastra

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený

Zaslal: Michal Legen, 15. marca 2017

Dobrý deň,

Parkovisko na ktorom mali stáť náhradné byty nebolo zapísané do katastra. Je, a ak kedy, v pláne toto parkovisko zapísať?

Komunikácia so samosprávou o riešení podnetu

20. marec 2017 Odpoveď

V tomto prípade sa nejedná o riadne parkovisko. Tu sa jedná o spevnenú plochu využívanú na dočasné parkovanie, nemá pevné ohraničenie a preto je v katastri definovaná ako ostatná plocha. Riadne parkovisko je stavbou v zmysle stavebného zákona, musí mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, schválenú príslušnými úradmi, musí byť vydané stavebné povolenie a stavbu parkoviska treba na záver riadne skolaudovať. A až potom môže byť zapísaná v katastri nehnuteľností.

Naša mestská časť v situácii, v ktorej sa tento aktuálne problematický pozemok nachádza, nemá záujem zapísať ho do katastra ako parkovisko, pretože sa nejedná o parkovisko v zmysle STN a na to aby sme ho mohli do katastra zapísať muselo by sa jednať o riadne povolenú stavbu s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a na záver aj riadne skolaudovanú.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ

Diskusia

Žiadne komentáre

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.