Špinavá Baštová

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený

Zaslal: Karlovešťan, 24. marca 2017 Odoslané z mobilnej aplikácie

Na Baštovej je v špárach medzi dlažbou množstvo odpadu, najmä ohorkov z cigariet. Treba to vyčistiť a do budúcna aj pravidelne udržiavať.

21. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

na Baštovú ulicu sme umiestnili kôš s popolníkom, čistenie ulice je pravidelné, podľa harmonogramu, denne

Vladimír Skokňa

oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a čistoty
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
tel.: +421 2 59 246 265
mobil: +421 903 429 090
E-mail: vladimir.skokna@staremesto.sk
www.staremesto.sk

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.