Bezdomovci


V riešení

kedy sa začne riešiť aj problematika bezdomovci v okolí skateparku a Ludusu ????? je tam neskutocny zápach od ich vykalov a bordel z fľaši od vína a pod..

02. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pracovníci sociálneho oddelenia v spolupráci s Mestskou políciou pravidelne mapujú lokality, kde sa zdržiavajú občania bez prístrešia (domova). Jednou z mnohých lokalít je aj Vami spomínané miesto pri bývalom divadle Luduse, ktoré sme navštívili naposledy dňa 18.04.2013. Počas našej ostatnej návštevy v tejto lokalite sme na lavičkách našli piatich bezdomovcov. Všetkým sme poskytli základné sociálne poradenstvo, kde sa môžu okúpať, dostať teplé jedlo, možnosť prenocovania, vymeniť si šatstvo, taktiež sme im poskytli zoznam s ubytovaním v Bratislave. Pokúsili sme sa im vysvetliť, aby si vybavili potrebné doklady, ktoré im chýbali, nájsť spôsob ako majú pri vybavovaní dokladov postupovať. Tým, čo majú pobyt na území Petržalky, sme poskytli informáciu o možnosti vybaviť si dávky v hmotnej núdzi, jednorazovú finančnú výpomoc a o možnosti prísť na OSV pre radu a pomoc. Bezdomovci našu pomoc odmietli a stále odmietajú.
Okolie Ludusu a aj okolie parku medzi Fedinovou a Tupoloevovou ulicou je pravidelne čistené. Z parku je vyzbieraný odpad v rámci pravidelného čistenia Petržalky 1 x do týždňa. Minulý rok MČ Bratislava-Petržalka zorganizovala špecializovanú dobrovoľnícku akciu zameranú na vyčistenie okolia Ludusu. Počas tejto akcie boli odstránené skládky medzi terasou a budovou Ludusu. Pred hlavným vstupom boli odstránené aj vrstvy exkrementov od holubov. Park a priestor Skateparku bol vyčistený aj počas piatkovej akcie „Čistenie Chorvátskeho ramena“.
Aj túto lokalitu budeme v spolupráci s Mestskou políciou aj naďalej monitorovať. V prípade, že sami uvidíte takýchto ľudí sa tam zdržiavať, znečisťovať okolie alebo rušiť kľud a podobne, mali by ste zavolať mestskú políciu.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania