Opadávajúca omietka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený

Opadava omietka z bidovy mestskej casti (predpoklad) a je uz vazne na spadnutie (velky blok)

14. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vlastníkom uvedeného objektu postaveného na pozemku parc.č. 2062, súpisné číslo 3470, je spoločnosť ZSE Distribúcia.
Objekt slúži pre technickú vybavenosť – výmenníková stanica. Podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu v dobrom stave, tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
Vlastníka vyzveme, aby stavbu udržiaval v dobrom stave.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
18. marec 2014

Peter

je to už opravené

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania