Parkovanie Zvončeková

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Pavol 17. mája 2017

Dobrý deň ,
dovoľujem si upozorniť na existenciu parkovacích miest na Zvončekovej ul. ,
ktoré mestská časť Rača zrealizovala v rozpore s platnou legislatívou , nakoľko šírka komunikácie to neumožňuje.
Zákon č.8/2009 Z.z. , §23 ods.1 hovorí ,
(1)... Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.... To ale nie je dodržané.
Zároveň upozorňujem na §25 ods.(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
písmeno a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti.
Aj na takomto mieste sa nachádzajú uvedené parkovacie miesta.
Z tohto dôvodu požadujem odstránenie tých parkovacích miest , ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou.

17. máj 2017

Jana

Z fotografií jasne vidieť, že na ulici sú rodinné domy s dvormi. To už nemôžu parkovať vo dvore na svojom pozemku, ale pred domom na miestnej komunikácii, ktorá im nepatrí? Naozaj? Tadiaľto vedie cesta? Ach, len aby boli všade odparkované autá.
17. máj 2017

Jimmy van Groenewegen

Pozdravujem pán Pavol,

Zákon č.8/2009 Z.z.
§ 60
(2) Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

Inak povedané, ak by tam parkovacie státie nebolo vyznačené, tak vodiči porušujú Vami uvádzané ustanovenie §23 ods.1. Ak tam parkovacie státie vyznačené je, a stoja na ňom, tak zákon neporušujú.
18. máj 2017

Pavol

Zdravím p.Jimmy van Groenewegen ,

zrejme ste úplne nepochopili môj podnet.
Ja netvrdím , že vodiči parkujúci vo vyznačených parkovacích miestach porušujú zákon.
Ja tvrdím , že tieto parkovacie miesta tu miestny úrad Rača ani nemal vyznačiť , že sú tu
protiprávne vzhľadom na platnú legislatívu , pretože tu je porušený zákon Zákon č.8/2009 Z.z. , §23 ods.1 ktorý hovorí , že
(1)... Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy....
Z toho mi logicky vychádza , že nemôžem vyznačiť parkovacie miesto tam , kde túto podmienku neviem splniť.
07. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vyžiadali sme odborné stanovisko z Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorého plné znenie pripájame:

V zmysle § 60 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. „Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky“, t. j., že ak je na komunikácii v obytnej zóne vyznačené parkovacie miesto vodorovným dopravným značením neplatí všeobecná úprava v zmysle § 23 ods. 1 tohto zákona týkajúca sa povolenej min. šírky komunikácie 3,00 m pre oba smery jazdy pri státí vozidla.
Obytná zóna na Zvončekovej ul. je vyznačená z dôvodu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, vodičov) vzhľadom na premenlivé šírkové a sklonové pomery komunikácie. V odôvodnenej potrebe na zaistenie bezpečného prejazdu vozidiel a zabezpečenie dostatočného šírkového profilu komunikácie, ako aj s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky sa môže upraviť vyznačenie parkovacích miest v obytnej zóne, ale len v po dohode so správcom komunikácie MČ BA – Rača v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

S pozdravom

mjr. Ing. Ladislav Krajčovič - dopravný inžinier
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
Krajský dopravný inšpektorát


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.