Nedokončená stavba

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený
meno
Obyvateľ Petržalky 17. marca 2010

Za Iljušinovou je už roky zabraté veľkokapacitne parkovisko. Miesto parkoviska, ktoré by pomohlo obyvateľom, je viac ako 10 rokov oplotený areál so stavebnými základmi. Kedy sa tento stav napraví a buď sa stavba dokončí alebo odstráni? A kedy. A aké kroky boli doteraz podniknuté a aké pokuty vydané. A kedy?

29. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Stavba „Líniová občianska vybavenosť, Pajštúnska ulica“, ktorá bola povolená ešte Okresným úradom Bratislava V, Kutlíkova 17, Bratislava rozhodnutím č. SP 2172/3-FX9/98-Ze-103 dňa 29.10.1998, stavebníkovi ARIN s.r.o., Rovnianova 4, Bratislava. Novým vlastníkom pozemku aj rozostavanej stavby je od roku 2007 spoločnosť Realcorp Development s.r.o., Bojnická 18, Bratislava.

Stavebník má však záujem stavať inú stavbu, preto požiadal dňa 9.9.2008 stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia z roku 1998 a vyššie uvedené rozhodnutie bolo zmenené a zmenou bola umiestnená nová stavba „Polyfunkčný objekt - Pajštúnska ul., Bratislava“ rozhodnutím UKSP 13112-TX1/2008-Kb-46 zo dňa 3.12.2008. V priebehu septembra 2009 požiadal stavebník o vydanie nového stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Polyfunkčný objekt - Pajštúnska ul., Bratislava“, stavebné povolenie však bolo vydané až 25.01.2010.

S pozdravom

Ing. Marián Miškanin, PhD.
prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
25. júl 2012

anonymous

na uvedenom mieste uz finisuju polyfunkcny objekt Sky Box

http://www.eurodomov.sk/novostavby/bratislava-petrzalka/sky-box.html

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania