Prepadnutá vozovka, zarastená krajnica a poškodené podložie.

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Zaslal: Martin Nýdr, 29. septembra 2017

Prosím o vyčistenie krajnice a opravu prepadnutej časti vozovky pri okraji. Prosím o vykonanie kontroly betónovej rúry - priepuste pod vozovkou, nakoľko je rozpadnutá a nachádzajú sa tam veľké kaverny priamo pod jazdným pruhom (smer mesto), otázka času kedy príde k prepadnutiu veľkej časti vozovky. Materiál z podložia je nanesený v tej priepusti, čo je potrebné odstrániť, nakoľko má zníženú svetlosť.

01. október 2017

Odpoveď samosprávy

predmetná komunikácia je vo vlastníctve a správe hlavného mesta, ktoré vykonáva jej údržbu, podnet bol nespráven zaslaný mestskej časti.

Gabriela Ferenčáková, starostka MČ Bratislava-Čunovo
09. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Informovali sme príslušné oddelenie hlavného mesta, ktoré sa bude podnetom zaoberať.

S pozdravom

Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.