Prepadnutá vozovka, zarastená krajnica a poškodené podložie.

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Martin Nýdr 29. septembra 2017

Prosím o vyčistenie krajnice a opravu prepadnutej časti vozovky pri okraji. Prosím o vykonanie kontroly betónovej rúry - priepuste pod vozovkou, nakoľko je rozpadnutá a nachádzajú sa tam veľké kaverny priamo pod jazdným pruhom (smer mesto), otázka času kedy príde k prepadnutiu veľkej časti vozovky. Materiál z podložia je nanesený v tej priepusti, čo je potrebné odstrániť, nakoľko má zníženú svetlosť.

01. október 2017

Odpoveď samosprávy

predmetná komunikácia je vo vlastníctve a správe hlavného mesta, ktoré vykonáva jej údržbu, podnet bol nespráven zaslaný mestskej časti.

Gabriela Ferenčáková, starostka MČ Bratislava-Čunovo
09. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Informovali sme príslušné oddelenie hlavného mesta, ktoré sa bude podnetom zaoberať.

S pozdravom

Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa, že sme Vám na podnet v minulosti neodpísali. Priepust a komunikácia sú technicky v dobrom stave. Priepust je čiastočne zanesený a boli objednané práce na jeho vyčistenie.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. júl 2020

Martin Nýdr

Podnet nieje vyriešený!
20. júl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Nýdr,
komentár preposielam magistrátu a podnet otváram.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
20. júl 2020

Martin Nýdr

Balkánska-Cesty a chodníky-iné

Balkánska ulica, správca komunikácie hl. mesto - magistrát. https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/44825/prepadnuta-vozovka-zarastena-krajnica-a-poskodene-podlozie
Prosím vás tento podnet nie je vyriešený! Žiaľ nejde aktualizovať, ani pridať viac fotografiií. Systém dáva zlú lokalizáciu, po presunutí šípky na správne miesto to hodí do Petržalskej ulice, čo nie je pravda.
Prikladám fotografie z 20.7.2020:
1. Krajnica - rovnako ako na celej ostatnej komunikácii je znečistená, potrebné celú strojovo pozametať, nie ako naposledy, keď nečistotoy ručne zmietli do trávy na okraji.
2. Prepadnutá krajnica nad mostíkom - bude viditeľné po jej vyčistení
3. Chýbajúce zábradlie na pešej lávke.
4. Havarijný stav priepuste - rozpadnutý betón, veľké kaverny, časom hrozí prepad komunikácie

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania