Chybajuci prechod pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Zaslal: Peter, 11. februára 2018

Pri prechádzaní cez cestu na ulici Istrijská dochádza k ohrozovaniu chodcov prestupujúcich na iné autobusy do protismeru nakoľko medzi zastávkami MHD chýba prechod pre chodcov. Prosím o preposlanie tohto podentu na Magistrát alebo komukoľvek zodpovednému za túto cestu, kto ju má v správe a riešenie tohto problému mestským poslancom. Autá tu nespomaľujú a často sa stáva, že ľudia, ktorí vystúpia musia prebehovať a utekať na autobus v protismere. Ďakujem.

02. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Postúpili sme ho na príslušné útvary Magistrátu hl. mesta, ktoré sa mu budú venovať.

S pozdravom Oddelenie vzťahov s verejnosťou. Hlavné mesto SR Bratislava
21. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
k podnetu občana uvádzame, že je opodstatnený.
Nakoľko umiestnenie priechodu pre chodcov musí spĺňať kritériá dané technickými normami, Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 a Vyhláškou 532/2002, čiže nadväznosť priechodu na existujúce pešie trasy – chodníky, vhodná poloha z hľadiska viditeľnosti priechodu, osvetlenia, dostatočného rozhľadu, bezbariérového prístupu atď. je vybudovanie priechodu pre chodcov spolu s pešími trasami investičná akcia. Navrhli sme oddeleniu stavebných činností zaradiť priechod pre chodcov do Zoznamu investičných akcií.


S pozdravom Oddelenie dopravného inžinierstva. Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania